cá mập in English – Vietnamese-English Dictionary

93
0
 • en scaleless cartilaginous fish

  tôi cũng muốn tập trung vào cách nuôi dưỡng cá mập con.

  Bạn đang xem: cá mập in English – Vietnamese-English Dictionary

  i also wanted to focus on baby sharks, shark nurseries.

 • tôi cũng muốn tập trung vào cách nuôi dưỡng cá mập con.

  i also wanted to focus on baby sharks, shark nurseries.

 • en shark (scaleless cartilaginous fish)

 • en superorder of fishes

  cá mập duy nhất có thể chớp cả hai mắt .

  a shark is the only fish that can blink with both eyes .

cá mập sẽ lao thẳng đến anh.

i mean, the shark will go straight for you.

opensubtitles2018.v3

Đây là những con cá ngừ, cá kiếm và những con cá mập.

these are the tuna, the billfish and the sharks.

qed

Đó là một con cá mập sáu mang khổng lồ dài 12 feet.

that’s a 12- foot- long giant sixgill shark.

qed

nào, ở chỗ dầu tràn exxon valdez, khoảng 30% cá mập sát thủ chết trong vài tháng đầu tiên.

now, in the exxon valdez spill, about 30 percent of the killer whales died in the first few months.

ted2019

Xem thêm: Megalodon – Wikipedia tiếng Việt

có lẽ tên cá mập không được may mắn.

perhaps the shark was not as lucky.

opensubtitles2018.v3

vài năm sau đó, bộ phim “jaws” (hàm cá mập) được ra mắt.

a couple years later, the movie “jaws” came out.

ted2019

thợ lặn 1: loại cá mập nào?

(video) diver 1: what kind of sharks?

ted2019

cưỡi cá mập cùng 100 cân chất nổ quấn quanh ngực, nhảy vào miệng núi lửa đang phun trào!

riding a shark with 250 pounds of dynamite strapped to his chest into the mouth of an active volcano!

opensubtitles2018.v3

nói với mày rồi mà con cá mập đó hữu dụng rồi đới.

told you that shark was going to come in handy.

opensubtitles2018.v3

hiện người ta biết có ba bộ cá mập gai là: climatiiformes, ischnacanthiformes và acanthodiformes.

there are three orders recognized: climatiiformes, ischnacanthiformes and acanthodiformes.

wikimatrix

opensubtitles2018.v3

luôn bắt buộc phải là cá mập?

does what always have to be sharks?

opensubtitles2018.v3

và lũ cá mập ở phía trên.

ted2019

thực tế, cá heo giúp cá mập ăn được nhiều hơn.

in fact, dolphins actually help sharks feed more effectively.

ted2019

xảo quyệt như rắn, hung tợn như cá mập.

as cunning as a snake, as malicious as a shark.

opensubtitles2018.v3

với 3.000 cái răng đáng sợ, cá mập trắng có lẽ là loài cá ăn thịt kinh khủng nhất.

with its 3,000 formidable teeth, the great white shark is perhaps the most frightening carnivorous fish.

jw2019

Xem thêm: Phát hiện hai loài cá mập lưỡi cưa mới

làm thế nào để câu một con cá mập?

what do you need to catch a shark?

opensubtitles2018.v3

cá mập khổng lồ là sinh vật tuyệt vời.

basking sharks are awesome creatures.

qed

chỉ có khoảng 8. 000 con cá mập khổng lồ cái trên thế giới thôi ư?

there’s only 8, 000 basking shark females in the world?

qed

không ai có thể làm được điều đó nếu thiếu một lồng cá mập.

no one’s ever done it without a shark cage.

ted2019

Ông ấy rất thích đùa về cá mập.

yeah, he really liked those shark jokes.

opensubtitles2018.v3

cá mập cũng sợ vãi cả ra.

damn sharks were scared shit.

opensubtitles2018.v3

opensubtitles2018.v3

hóa ra là đám cá mập này không phản quang.

it turns out that these sharks are not fluorescent.

ted2019

hắn sẽ lôi con bé ra nghiên cứu, gắn thẻ lên như cá mập.

he’ll put her on the index, tag her like a shark. [ rumbling ]

opensubtitles2018.v3

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn: https://thucanh.vn
Danh mục: Cá mập

Chào bạn Mình là Đàm Thanh Huyền My, là Admin của Website thucanh.vn . Mục đích của mình là chia sẻ kiến thức đến cho bạn đọc và gắn kết thành một cộng đồng về Thú Cảnh. Hãy like, share nếu bạn thấy bài viết hữu ích. Các bạn có thể join vào group Cộng đồng thú cảnh để đặt câu hỏi và chia sẻ kiến thức về thú cưng của mình nhé.