Hãy trả lời các câu hỏi sau: Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao ( ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

[external_link_head]

– Khi thời tiết ấm áp và độ ẩm không khí cao (ví dụ vào các tháng mưa trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít?

– Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô?

– Chim cu gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm?

[external_link offset=1]

– Hãy cho 2 ví dụ về sự biến động số lượng các cá thể trong quần thể.

Sô lượng cá thể trong quần thể tãng cao khi môi trường sống có khí hậu phù hợp, nguổn thức ăn dổi dào và nơi ỡ rộng rãi…

Lời giải chi tiết

+ Khi thời tiết ấm áp và ẩm vào mùa hè, muỗi sinh sản mạnh và số lượng tăng cao.

+ Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa, vì mùa mưa là mùa sinh sản của ếch nhái

+ Chim cu gáy là loại chim ăn hạt, thường xuất hiện nhiều vào những tháng có lúa chín.

[external_link offset=2]

+ Ví dụ về sự biến động số lượng cá thể trong quần thể

    Số lượng chuột đồng tăng mạnh vào mùa gặt, mùa thu hoạch do nguồn thức ăn dồi dào.

    Vào đầu mùa mưa, khí hậu nóng ẩm cũng là lúc số lượng ruồi tăng lên nhanh chóng.

Loigiaihay.com [external_footer]

3.4/5 - (5 votes)

Bài viết liên quan