XIN ĐỪNG GỌI BÁC HỒ LÀ TÊN CHÓ ĐẺ – Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Thói thường ở đời, mỗi khi nhìn nhận nhân cách đồi bại, lưu manh, đểu cáng, lừa thầy phản bạn, tàn ác, vô tình bạc nghĩa, buôn dân bán nước … của một nhân vật nào đó, người ta thường gọi là “ ĐỒ CHÓ ĐẺ ”, “ ĐỒ CẨU TRỆ ”, “ ĐỒ CHÓ CHẾT ”. Hồ Chí Minh cũng bị gọi là “ TÊN CHÓ ĐẺ ”. Vậy, nhân vật tiên phong nào trong lịch sử dân tộc đã gọi Hồ Chí Minh là “ TÊN CHÓ ĐẺ ” ? Xin thưa, người đó là cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức. Do đâu mà Hồ Chí Minh bị cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức mắng thậm tệ như thế ? Tôi xin dẫn chứng vài tiến trình lịch sử dân tộc, cái gọi là cuộc “ Kháng chiến chống Thực dân Pháp ” do Hồ lãnh đạo như sau :

LÀM TAY SAI CHO ĐỆ TAM CSQT:

Lúc đầu, Nước Ta có đến 3 tổ chức triển khai Cộng Sản : An Nam Cộng Sản ở Nam kỳ – Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ – Đông Dương Cộng Sản Đảng ở Bắc Kỳ. Cuối năm 1929, CSQT phát hành thông tư mang số 9444 / 5 ngày 27/10 / 1929 bằng tiếng Pháp ra lệnh cho 3 tổ chức triển khai phải thống nhất lại và một buổi họp được tổ chức triển khai tại Cửu Long từ ngày 2 đến 7/2 / 1930, thống nhất tổ chức triển khai lại, lấy tên là VIỆT NAM CỘNG SẢN ĐẢNG, đặt thường trực ĐÔNG PHƯƠNG BỘ của CỘNG SẢN QUỐC TẾ. Nhưng ngay sau đó, Đông Phương Bộ thông tư không được lấy tên Nước Ta Cộng Sản Đảng, vì tên nầy có tánh cách cục bộ và địa phương, mà phải đổi thành ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG .

Advertisement

Khi Hồ Chí Minh trở về Việt Nam hoạt động, Đông Dương Cộng Sản Đảng đã tổ chức bạo động khắp nơi, nên chỉ sau một thời gian hoạt động, đa số các đảng viên cốt cán đều bị Pháp bắt. Số liên hệ bị bắt lên đến 10.000 người. Hay tin nầy, CỘNG SẢN QUỐC TẾ đã chỉ thị cho Hồ Chí Minh từ Trung Quốc phải quay về hang Pắc Pó triệu tập hội nghị vào ngày 19/5/1941 để duyệt xét và điều chỉnh lại phương thức hoạt động. Trong đại hội, Hồ Chí Minh đọc chỉ thị của Đệ Tam Quốc Tế, ra lệnh cho các đảng viên của ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG lùi vào hoạt động trong bóng tối. Vì thế, đại hội đã quyết định tái lập VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI, gọi tắt là “VIỆT MINH” để hoạt động.

Như vậy, ngay trong thời kỳ đầu, việc hình thành từ tên tuổi và cả đến phương pháp hoạt động giải trí đều do CỘNG SẢN QUỐC TẾ quyết định hành động. ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN ĐẢNG chỉ là công cụ phục cho quyền hạn của CSQT mà thôi .

LÍNH ĐÁNH THUÊ CHO TRUNG HOA – MỸ – PHÁP:

Năm 1944, do sự thôi thúc của Hoa Kỳ, chính phủ nước nhà Nước Trung Hoa đã tổ chức triển khai một hội nghị VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI ( VIỆT CÁCH ) tại Liễu Châu vào ngày 19/3/1944 để xây dựng một tổ chức triển khai đưa quay trở lại Nước Ta hoạt động giải trí chống Nhật. Hồ Chí Minh liền giơ tay xung phong. Hồ được Trương Phát Khuê và Việt Cách cấp giấy ra mắt, một giấy thông hành dài hạng, một map quân sự chiến lược, một số tiền mặt và 18 cán bộ do Hồ lựa chọn có tên sau đây : Dương văn Lộc, Vi văn Tôn, Hoàng Kim Liên, Phạm văn Minh, Hoàng văn Trao, Nông văn Mưu, Hoàng Sĩ Vinh, Trương Hữu Trí, Hoàng Gia Tiên, Lê Nguyên, Nông Kim Thành, Hoàng Nhân, Hoàng Thanh Thủy, Hà Hiến Minh, Dương Văn Lễ, Đỗ Trọng Viên và Đỗ thị Lạc .
Trước khi lên đường, Hồ xin 1.000 khẩu súng trường, 6 súng hội đồng, 4.000 quả lựu đạn, 50.000 quốc tệ, 25.000 tiền Đông Dương và 15.000 viên thuốc quinine. Nhưng, Hồ chỉ được cấp một khẩu súng lục tùy thân và 76.000 quốc tệ với lời hứa khi những đơn vị chức năng chiến đấu được xây dựng, Hoa Kỳ sẽ đào tạo và giảng dạy và cung ứng vũ khí. Hồ Chí Minh đã làm lễ tuyên thệ trước trước lá cờ của VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI và hứa trung thành với chủ với VNCMĐMH là giúp hai chánh phủ Trung Quốc và Hoa Kỳ thiết lập mạng lưới hệ thống tình báo tại Nước Ta .
• Tháng 7 năm 1944, Hồ Chí Minh đem nhóm cán bộ được tuyển chọn về Nước Ta hoạt động giải trí dưới sự chỉ huy của “ OFFICE OF STRATEGIC SEVICES ” ( OSS ), tức cơ quan Tình Báo Chiến Lược của Hoa Kỳ .
• Ngày 16/7/1945, một toán biệt kích “ Commando ” Mỹ – Pháp gồm 6 người do Thiếu Tá ALLISON K. THOMAS đứng đầu, được gọi là DEER TEAM. Toán nầy nhảy dù trên không xuống Kim Lung, Tuyên Quang để huấn luyện và đào tạo cho quân đội của Hồ Chí Minh chống lại NHẬT. Toán Deer Team đã đào tạo và giảng dạy những đơn vị chức năng của Võ Nguyên Giáp về hoạt động giải trí tình báo, lượng giá những tin tức, ám sát đến hoạt động giải trí tuyên truyền …
• Sau khi đào tạo và giảng dạy xong. Từ ngày 10 đến 14/8 / 1945, Mỹ đã gởi đến cho Hồ những loại súng trường Garant M – 1, Carbines, tiểu liên, phóng lựu, Bazooka để chiến đấu chống với quân đội Nhật Bản. Như vậy, Hồ Chí Minh và lực lượng Việt Minh không phải là “ LÍNH ĐÁNH THUÊ ” cho Hoa Kỳ thì gọi là cái giống gì ? Chính nhờ vào những võ khí do Mỹ cung ứng và huấn luyện và đào tạo mà Việt Minh đã cướp được chính quyền sở tại vào tháng 8/1945 .

Advertisement

LÀM TAY SAI CHO TRUNG CỘNG:

Năm 1946, khi Pháp trở lại Đông Dương, Việt Minh rút khỏi Thành Phố Hà Nội và chạy lên vùng Việt Bắc. Từ 1947 đến 1949 là những năm Việt Minh là bị Pháp đuổi chạy dài. Giữa năm 1949, khi Hồng Quân Trung Cộng tiến về phía Nam Trung Hoa, Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã nhu yếu Đảng Cộng Sản Đông Dương đem quân chiếm vùng Ưng Long Khiêm, sát vùng Đông Bắc của Nước Ta ; mặc dầu, lúc đó bị giặc Pháp rượt đuổi chạy vắt giò lên cổ. Dù vậy, Đảng Cộng Sản Đông Dương cũng phải nỗ lực xây dựng một lực lượng đặc nhiệm là sư đoàn 316 ( còn gọi là sư đoàn Thổ ) do Lê Quảng Ba ( người gốc Tày ) làm Tư Lệnh và Trần Minh Giang do Đảng Cộng Sản Trung Cộng cử qua làm Chính ủy .
• Ngày 10 tháng 6 năm 1949, lực lượng nầy tiến vào đất Nước Trung Hoa trong chiến dịch “ Thập Đại sơn ” đánh nhau với quân Tưởng Giới Thạch. Đến ngày 5 tháng 7 năm 1949, lực lượng nầy trở lại Nước Ta .
• Khi Trung Cộng chiếm xong Hoa Lục, Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan. Ngày 01/10 / 1949, Hồ cử Lý Bích Sơn và Nguyễn Đức Thụy đến Bắc Kinh cầu viện. Hàng ngàn cán bộ và bộ đội Việt Minh đã được đưa qua Tàu huấn huyện về giải pháp hành quân, kỷ thuật tác chiến, xử dụng vũ khí, tình báo … Trung Cộng muốn biến Nước Ta thành tiền đồn chống Chủ nghĩa Tư bản nên đã cung ứng vũ khí, quân trang, quân dụng thật dồi dào để đánh Pháp. Nhưng, Hồ Chí Minh phải thi hành những điều kiện kèm theo và yêu sách do Mao Trạch Đông đưa ra và Hồ đã đồng ý để cho Trung Cộng đề cử đoàn Cố vấn chính trị hùng hậu do Lưu Dương Bình lãnh đạo để giám sát và chỉ huy những hoạt động giải trí của Việt Minh .
Từ đó, hiện tượng kỳ lạ “ Tàu hóa ” ngày càng rõ ràng trong bộ đội Việt Minh : Hồ Chí Minh và dàn chỉ huy Đảng CSVN như : Phạm văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẫn, Tôn Đức Thắng … đều vận y phục “ đại cán ”, vay mượn của Trung Cộng từ ngôn từ, văn hóa truyền thống, chính trị, quân sự chiến lược …
Dưới áp lực đè nén của Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh phải phát động cuộc “ cải cách ruộng đất ” đẫm máu, kinh hoàng theo kiểu Trung Cộng. Số người bị giết chết dã man trong chiến dịch nầy, lên đến mấy trăm ngàn người, dưới sự giám sát của những chuyên viên Trung Cộng. Có thể nói, nếu Trung Cộng không chiếm được Hoa Lục, làm gì Hồ Chí Minh và Đảng CSVN kết thúc được cuộc cuộc chiến tranh “ Đông Dương lần thứ nhất ” ? Huyền thoại thắng lợi “ Điện Biên Phủ ” cũng là thứ lịch sử một thời dõm. Nếu không có đoàn chuyên viên quân sự chiến lược ( CMAG ) do Vi Quốc Thanh làm cố vấn, có lẽ rằng không có trận Điện Biên Phủ .
Tóm lại, Trung Cộng đã đóng vai trò quyết định hành động trong cuộc kháng chiến chống Thực Dân Pháp và đánh bại quân đội viễn chinh Pháp, chớ không phải do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chỉ huy, họ chỉ là những tên thừa hành lệnh của quan thầy Trung Cộng mà thôi .

HỒ CHÍ MINH NỐI GIÁO CHO GIẶC PHÁP :

Hồ Chí Minh đã gián tiếp nối giáo cho giặc Pháp, làm suy yếu tiềm lực chiến đấu chống Thực dân Pháp của người Việt Quốc Gia yêu nước. Bao nhiêu nhà ái quốc, những đảng phái cách mạng từ trong Nam ra Bắc, những anh hùng tử sĩ lao vào chiến đấu chống Thực dân Pháp, họ không chết trước họng súng của quân xâm lược Pháp mà chết vì sự khủng bố tàn ác do bọn trinh sát của nhóm Dương Bạch Mai, Trần văn Giàu và hung thần quỷ ác Chợ Đệm Nguyễn Trấn. Dẫn chứng một vài trường hợp nổi bật :
• Đêm 23/9/1945, người bị giết tiên phong, phơi thây trên đường Albert 1 er là ông Lê văn Vững, Bí thư vùng Sài gòn – Chợ Lớn, thuộc nhóm Tranh Đấu. Trần văn Giàu sai trinh sát tên Lý Huê Vinh thuộc Quốc Gia Tự Vệ Cuộc ám sát .
• Ngày 23/9/1945, cô giáo Nguyễn thị Lợi đảm nhiệm báo Tranh Đấu cũng bị thủ tiêu ở Cần Giuộc .
• Cuộc khủng bố trắng, ám sát những nhân sĩ yêu nước có uy tín với đồng bào nhưng không gật đầu sự chỉ huy của Đảng Cộng Sản khởi đầu từ ông Bùi Quang Chiêu, Hồ văn Ngà, Trần Quang Vinh, bác sĩ Hồ Vĩnh Ký và vợ là bác sĩ Nguyễn thị Sương ( nguyên Thủ lãnh Phụ Nữ Tiền Phong ), nhà báo Diệp văn Kỳ, luật sư Dương văn Giáo …
• Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bị tên Việt gian Bửu Vinh, cán bộ Việt Minh mưu sát tại làng Tân Phú ( tức Đốc Vàng Hạ ) vào ngày 16/4/1947 theo kế hoạch của Hồ Chí Minh vì chủ trương đấu tranh bất bạo động của Đức Huỳnh Giáo Chủ động viên hơn 4 triệu người Việt Quốc Gia yêu nước, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, giai cấp … hưởng ứng nhiệt liệt, và “ Chủ nghĩa Quốc Gia ” trở thành một thách đố nóng bức với chủ trương của Hồ Chí Minh là núp dưới giải pháp “ Giải phóng Dân Tộc ” để thực thi “ Chủ nghĩa Cộng sản ” trên toàn cõi Đông Dương theo lệnh của Đệ Tam QTCS. HCM đã nhờ ai đó viết trên báo L’HUMANITÉ rằng : “ Le nationalisme était si on ne le controlait pas, un dangeureux phénomène risquant de menacer l’expansion du communisme dans les colonies ” ( Chủ nghĩa Quốc gia nếu không bị khống chế thì sẽ là một hiện tượng kỳ lạ nguy cơ tiềm ẩn cho sự tăng trưởng Chủ nghĩa Cộng sản ở những xứ thuộc địa ) .
• Hồ Chí Minh đã hiện nguyên hình là con chó săn cho thực dân Pháp, khi bán đứng cụ PHAN BỘI CHÂU cho thực dân Pháp tại Thượng Hải vào tháng 6/1925, với giá 10 vạn đồng để hủy hoại VIỆT NAM QUANG PHỤC HỘI. Theo lệnh của Hồ Chí Minh, cán bộ Đảng Cộng Sản Đông Dương đã rãi truyền đơn tố cáo cuộc sẵn sàng chuẩn bị tổng khởi nghĩa của VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG do Lãnh Tụ NGUYỄN THÁI HỌC đề xướng vào tháng 2/1930 .
Ngoại trừ, những tên tri thức thiên tả bẻ cong lịch sử vẻ vang theo đơn đặt hàng của bọn đầu gấu Bắc Bộ Phủ, còn những nhà viết sử chân chính đều đi đến Kết luận rằng : Nếu Hồ Chí Minh và Đảng CSVN không làm tay sai, lính đánh thuê cho Trung Cộng và Liên Xô thì Nước Ta đã không có đại chiến lê dài 30 năm trọn vẹn vô ích, Nước Ta đã độc lập thực sự vào cuối thập niên 1940 và đã trở thành con rồng của Á Châu .
Ngày 16 tháng 6 năm 1997, TP. Hà Nội tổng kết cuộc chiến lê dài 30 năm và Thông Tấn Xã nhà nước CSVN công bố như sau : 3.000.000 người Nước Ta thiệt mạng, 4.400.000 bị thương và 2.000.000 người bị nhiễm những chất độc hóa học. Mười năm sau 1975, có gần 5.000.000 trẻ nhỏ dị dạng vì hậu quả của cuộc chiến tranh. Những số lượng thương vong to lớn nầy, tự nó đã vạch trần thực sự về sự tuyên truyền chém gió về kỳ tích thắng lợi ba đế quốc sừng sỏ NHẬT – PHÁP – MỸ do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chỉ huy .
Sau khi Thế Chiến II chấm hết, trào lưu giải đế, bài thực trở thành khuynh hướng chung của trái đất. Lần lượt những vương quốc thuộc địa cũ của những đế quốc đều được trao trả nền độc lập mà không cần dùng đến hình thức “ chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa ” do Hồ và Đảng CSVN chỉ huy tại Nước Ta, vì nó sẽ gây ngã xuống, nhiều chết chóc, tang thương, đổ nát vô ích, không thiết yếu cho quốc gia của họ .
• Tại Á CHÂU : Các thuộc của Anh, Pháp, Hòa Lan … đều lần lượt tịch thu nền độc lập như Ấn Độ ( 1947 ), Miến Điện ( 1948 ), Tích Lan ( 1948 ), Phi Luật Tân ( 1946 ), Nam Dương ( 1949 ), Mã Lai ( 1957 ), Nước Singapore ( 1959 ) …
• Tại PHI CHÂU : Có khoảng chừng 30 vương quốc đều trở thành độc lập như Algérie, Maroc, Tunisie …
Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Genève về Nước Ta được ký kết : từ vĩ tuyến 17 là ranh giới chia đôi quốc gia. Trên một triệu người Nước Ta từ miền Bắc di cư vào Nam, họ đã bỏ phiếu bằng chân để lựa chọn chính sách “ Tự Do và Dân Chủ ” của miền Nam. Hiệp Định Genève sinh ra là do CSVN cấu kết với thực dân Pháp, còn phái đoàn Nước Ta Quốc Gia và Hoa Kỳ không ký tên vào Hiệp định nầy .
Tại Miền Bắc XHCN, chánh phủ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA do Hồ Chí Minh chỉ huy, luôn rống gân cổ kêu gào, động viên nhân dân miền Bắc XHCN liên tục quyết tử sức người, sức của “ ĐÁNH CHO MỸ CÚT – NGỤY NHÀO ” để làm gì ? Đây là những nguyên do :
Ngày 26 tháng 10 năm 1955 là ngày Quốc Khánh, mở màn kỷ nguyên nước VIỆT NAM CỘNG HÒA do Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM chỉ huy. Suốt 9 năm cầm quyền, chánh phủ VNCH do ông chỉ huy được trên 80 vương quốc trên quốc tế công nhận và thiết lập ngoại giao và được gia nhập vào Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Yếu tố “ Chính Danh ” nầy đã làm cho Hồ Chí Minh tức tối. Hồ điên cuồng ra lệnh cho bọn cán bộ VC nằm vùng ( từ 3 đến 5.000 ) được cài ở lại trong miền Nam trước khi tập trung ra Bắc, mở màn hoạt động giải trí khủng bố, ám sát, bắt cóc … những viên chức chánh phủ để tạo nên thực trạng không ổn định trong dân chúng ; do đó, chánh phủ VNCH đã phát hành sắc luật “ Đặt Cộng Sản ra ngoài vòng pháp lý. ” .
Còn cái là “ MTGPMNVN ” qua “ Liên Minh Dân Chủ ” rồi đến “ Chánh phủ Lâm Thời Cộng Hòa MNVN ”. Cả 3 tổ chức triển khai trá hình nầy không đại diện thay mặt cho một ai cả, nó chỉ là công cụ, tay sai do bọn CSVN dựng lên để lừa bịp dư luận trong nước và quốc tế và nó bịp luôn bọn tri thức ngây thơ ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng sản : Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng, Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa, Mã thị Chu …
Sau khi cưỡng chiếm MNVN, cái gọi là CPLTCHMNVN chỉ sống sót một thời hạn ngắn rồi bị tập đoàn lớn Lãnh đạo Đảng CSVN xóa sổ ngay .
Núp dưới chiêu thức “ Chiến tranh Giải Phóng Dân Tộc ” và “ Chống Mỹ Cứu Nước ” để phát động “ CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC MIỀN NAM ”. Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã nhìn tiềm năng “ ĐỘC LẬP QUỐC GIA ” chỉ là một chặng đường trên lộ trình vô sản hóa quốc tế. Lòng nhiệt tình yêu nước của dân tộc bản địa Nước Ta bị Hồ Chí Minh tận dụng, khai thác triệt để ship hàng cho thủ đoạn bành trướng chủ quyền lãnh thổ của Đệ Tam QTCS .
Rút kinh nghiệm tay nghề trong cuộc cuộc chiến tranh Triều Tiên, Trung Cộng điều động cả triệu quân chí nguyện trang bị vũ khí tân tiến, ào ạt vượt qua sông Áp Lục ( Yalu river ) cạnh tranh đối đầu trực tiếp với quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh và chiếm được Hán Thành ( Seoul ) ngày 4/1/1951. Nhưng đến ngày 14/3/1951, Hán Thành được quân đội Hoa Kỳ và Đồng Minh tái chiếm lại, chí nguyện quân Trung Cộng bị tổn thất nặng nề, phải bỏ chạy về đến tận sát biên giới Trung – Hàn .
Vì vậy, trong cuộc cuộc chiến tranh Nước Ta lần nầy, ngoài việc tranh giành uy thế chỉ huy trong khối Đệ Tam QTCS với Liên Xô, Trung Cộng cung ứng, yểm trợ những loại chiến cụ, quân trang, quân dụng … to lớn cho TP.HN với hình thức bán chịu, lên đến 20 tỉ USD, và điều động 327.000 quân tới Bắc Nước Ta chỉ làm trách nhiệm “ giữ nhà ” để quân CSBV rảnh tay, dồn hết quân nổ lực xâm lược Miền Nam Nước Ta. Bọn Trung Nam Hải vô cùng thâm độc trong quyết tâm : “ ĐÁNH MỸ ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM CUỐI CÙNG ! ” và “ DÙNG NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT ”. Tên Việt Gian Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chết tiệt đã xóa sạch nguyên cả thế hệ người trẻ tuổi Nước Ta để Giao hàng cho tham vọng bành trướng bá quyền của Trung Cộng .
Ngày 4 tháng 9 năm 1958, khi Trung Cộng ngang ngược công bố lãnh hải “ Lưỡi rồng ” chạy dọc bờ biển việt nam xuống Nam Dương, rồi vòng lên phía Đông, chạy dọc theo bờ biển Phi Luật Tân và toàn bộ những hòn đảo ở Biển Đông, kể cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc chủ quyền lãnh thổ của Trung Cộng. Để đền ơn bọn chỉ huy Trung Nam Hải cho mua chịu 20 tỉ USD vũ khí, bom đạn … để giết người Việt Quốc Gia. Hồ đã muối mặt, thông tư cho Thủ tướng Phạm văn Đồng nhân danh chánh phủ VNDCCH đặt bút ký công hàm đề ngày 14/9/1958 gởi Thủ tướng Trung Cộng là Chu Ân Lai : “ Ghi nhận và đống ý bản công bố của chánh phủ nước CHND Trung Quốc, quyết định hành động về hải phận của Trung Quốc. ”
Nếu chiếu theo “ ĐIỀU 73 LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT ” thì cái tội phản bội Tổ Quốc của Hồ Chí Minh bằng cách cấu kết với ngoại bang, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của vương quốc, xâm phạm sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ Quốc, tên Hồ Chí Minh phải bị bêu đầu là gương : “ CHƯ MẠI BIÊN CƯƠNG ĐIỀN THỔ DỮ NGOẠI QUỐC NHƠN TRẢM ” ( Ai bán ruộng đất nơi biên cương cho người quốc tế thì bị chém ) .

Ý đồ của Trung Cộng là muốn Hà Nội dùng chiến tranh du kích, trường kỳ kháng chiến để kéo dài cuộc chiến tranh làm cho Việt Nam kiệt quệ hoàn toàn, từ đó dễ bề thôn tính Việt Nam để làm bàn đạp, bành trướng xuống vùng Đông Nam Á, làm chủ tình hình biển Đông, nuốt chững quần đảo HOÀNG SA trước, vói tay xuống TRƯỜNG SA sau nầy.

Advertisement

Nếu Hồ Chí Minh và tập đoàn lớn Lãnh đạo Đảng CSVN không cam tâm làm tay sai và lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Cộng quyết tâm nhuộm đỏ MNVN trước, để làm bàn đạp bành trướng xuống khu vực Đông Nam Á Châu, trực tiếp rình rập đe dọa đến kế hoạch sống sót của Mỹ, Anh Quốc và khối Anglo Saxons ở Úc và New Zeland thì Hoa Kỳ và liên minh đã không đổ quân vào MNVN để giúp chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa be bờ, ngăn chận làn sóng đỏ từ phương Bắc tràn xuống MNVN và những nước ĐNÁ theo học thuyết DOMINO. Đây là cuộc “ CHIẾN TRANH VIỆT NAM ” do Hồ Chí Minh và Đảng CSVN gây ra theo lệnh của Đệ Tam QTCS …
CARL SCHMITT đã nói rất đúng : “ Một dân tộc bản địa có sinh mệnh chính trị thật sự, khi nào tự nó với cái nhu yếu sống còn mà nhận thức ai là quân địch, tùy theo thực trạng thực tiễn mà nó phải đương đầu. Nếu dân tộc bản địa ấy phải gật đầu quân địch do một thế lực ngoại bang chỉ định phải chiến đấu hay không chiến đấu thì dân tộc bản địa ấy không còn là một dân tộc bản địa còn quyền tự do chính trị nữa. Nó đã bị hấp dẫn vào một mạng lưới hệ thống chính trị khác rồi. ”
*
Cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức gọi Hồ Chí Minh là kẻ vô học, có lẽ rằng vô học nhất trong hàng ngũ lãnh tụ trên quốc tế. Nhưng gian manh, đểu cáng, tàn tệ ; có lẽ rằng, vào bậc nhất trên quốc tế. Từ vô học đến đểu cáng vô nhân đạo, vô ơn, bạc tình bạc nghĩa không xa. Tôi ( cụ Chức ) muốn nói đến vụ y đối xử với những người đàn bà đã hiến thân cho y, hoặc đã nuôi nấng y .
Vụ nàng Nguyễn Thị Xuân – hiến trinh cho y, và có con với y, bị Trần Quốc Hoàn hãm hiếp cực kỳ dã man nhiều lần, rồi sau đó bị giết thê thảm – đã không hề xảy ra, nếu không có sự ưng ý mặc nhiên của Hồ Chí Minh .
Cụ Chức nhìn nhận về Hồ Chí Minh không sai ! Vào thập niên 1950, có lần TP HCM đứng trước ảnh của hung thần quỷ ác Staline và Mao, rồi nói với Phạm văn Đồng rằng : “ Bác là người có khuyết điểm, chớ hai vị nầy là người trong suốt như pha lê, trọn vẹn không có tì vết. Vậy, tất cả chúng ta hãy lấy tư tưởng của người đưa vào Hiến pháp làm nền tảng chỉ huy ” .
André Gide lập lại ngôn từ của Thoreau, dùng để nhìn nhận Hồ Chí Minh trong trường hợp nầy rất đúng chuẩn : “ The worst thing is being the slave dealer of one’s soul. ” ( Cái tồi tệ nhất là tự thỏa thuận hợp tác nô lệ trong tâm hồn con người. )
*
Nhưng, thưa cụ VIP KK Nguyễn văn Chức, cụ gọi Hồ Chí Minh là “ TÊN CHÓ ĐẺ ” là cụ vô tình xúc phạm đến “ DANH DỰ LOẠI CHÓ ” rồi đó cụ ạ ! Nếu như, Hồ Chí Minh có được 1/10 phẩm chất của loài chó, có lẽ rằng quốc gia Nước Ta đã đi vào một ngả rẽ khác có lợi cho dân tộc bản địa việt nam nhiều hơn .
Loài chó đáng được người ta “ vinh danh ” hơn là đem loài chó để so sánh với kẻ vô loại, ngu dốt như tên Hồ Chí Minh ví dụ điển hình. Tôi xin dẫn chứng hai câu truyện về họ hàng nhà chó để cụ suy gẫm .
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT : ( nguồn Ba Cây Trúc ngày 13/1 / 2009 do Bửu Đồng chuyển ngữ ) .
Trước TANDTC ngày 23/9/1870, Luật sư George Graham Vest ( 1830 – 1904 ) đại diện thay mặt cho thân chủ Burden có con chó săn bị người hàng xóm tên Hornsby bắn chết. Burden thắng kiện và Vest nổi danh, sau đó, trở thành Dân Biểu rồi Nghị sĩ của tiểu bang Missouri .
Con chó tên “ OLD DRUM ” được nhiều người ngưỡng mộ dù đã chết. Ngày 23/9/1958, tượng Old Drum được đúc bằng đồng đen, dựng trước tòa án nhân dân của Johnson County ở Warrensburg, tiểu bang Missouri .
Bài diễn văn tuyệt vời của Luật sư Vest đã gây xúc động cho mọi người xuất hiện trong phiên tòa xét xử, còn lưu lại tới ngày ngày hôm nay. Nhà bỉnh bút William Safire và báo The New York Times đã chọn bài “ TRIBUTE TO DOGS ” ( Vinh danh loài chó ) của Luật sư Vest là bài diễn văn hay nhất “ THIÊN NIÊN KỶ ” .
Thưa Quý vị Bồi Thẩm .
Người bạn tốt nhất mà ta có được trên trần gian nầy, một ngày nào đó hoàn toàn có thể quay lại chống ta và trở thành quân địch .
Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương bát ngát vô hạn, rốt cuộc hoàn toàn có thể là những kẻ đen bạc, vô ơn .
Những người kề cận, thân thương ta nhất, những người mà ta phó thác niềm hạnh phúc và danh dự, hoàn toàn có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin yêu .
Tiền bạc mà ta có được rồi sẽ mất đi. Nó biến mất đúng lúc ta cần nó nhất .
Tiếng tăm ta xây đấp lâu nay cũng hoàn toàn có thể tiêu tan trong khoảng thời gian ngắn bởi một hành vi điên rồ .
Những người phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, hoàn toàn có thể sẽ là những kẻ tiên phong ném đá vào ta khi ta thất thế, sa cơ …
Duy chỉ có một con vật là bạn, vâng chỉ một, trọn vẹn không vụ lợi mà con người hoàn toàn có thể có được trên trần gian đầy ích kỷ nầy, một con vật không khi nào bỏ rơi ta, không khi nào tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta … đó là con chó của ta !
Con chó của ta luôn luôn ở cạnh bên ta khi thịnh vượng cũng như lúc cơ bần, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau .
Nó ngủ trên nền đất lạnh, dù gió đông thổi siết hay bão tuyết lấp vùi ; miễn sao, nó được kề cận bên chủ là được .
Nó vẫn trìu mến hôn bàn tay ta, dù ta không còn thức ăn gì cho nó .
Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy mà ta lãnh chịu khi đương đầu với cuộc sống nhiều gay góc này .
Nó canh gác giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta chỉ là một gã hành khất ăn xin .
Nó vẫn ở lại bên ta, khi tổng thể bạn hữu khác đã bỏ ta mà xa chạy cao bay .
Dù khi tán gia bại sản, thân bại danh liệt, ta vẫn còn có con chó trung thành với chủ. Tình thương yêu nó dành cho ta không dời đổi như vầng thái dương rực sáng trên khung trời bát ngát .
Nếu chẳng may số phận nghiệt ngã, đá ta ra bên vĩa hè xã hội, không bạn hữu, vô gia cư … thì con chó trung thành với chủ chỉ xin ta ân huệ … không gì khác hơn là cho nó được sát cánh, cho nó được bảo vệ ta trước gian truân, giúp ta chống lại quân địch .
Và khi trò đời dâu bể hạ màn, thần chết đến gõ cửa rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy, khi toàn bộ bạn hữu quyến thuộc đã phủi tay, quay mặt đi để liên tục sống cuộc sống của họ. Vâng, khi ấy, bên nắm mộ ta vẫn còn con chó nằm phủ phục, gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cẩn trọng, trung thành với chủ và chân thực ngay cả khi ta đã qua đời …
GEORGE GRAHAM VEST
CÂU CHUYỆN THỨ HAI ( nguồn Diễn đàn Portland ngày 27/1 / 2011, Linh Phạm đưa tin. )
Trong nhiều ngày liền, chú chó Leao ở Brazil nằm phục trước mộ của gia chủ và chú nhất định không chịu rời đi, dù đội cứu hộ cứu nạn đã đưa Leao đi cách xa nghĩa trang hàng chục cây số .
Theo trang Albu Express, gia chủ của Leao là cô Cristina Maria Cesario Santana, bị thiệt mạng trong trận lụt ở Brazil cuối tuần trước. Cô được chôn cất ở nghĩa trang Teresopolis, TP. hà Nội Rio de Janeiro, Brazil .

Chú chó Leao cũng chứng kiến cảnh chôn cất chủ nhân mình và từ đó, chú luôn nằm trước mộ của Cristina để canh gác.

Leao không nhà hàng và cũng không đi đâu nửa bước trong suốt ba ngày liền. Đội cứu hộ cứu nạn gần đó đã tìm cách đưa chú về một trại nuôi chó hoang. Nhưng, chỉ một tiếng sau, Leao lại trốn thoát và tìm về đúng ngôi mộ của Cristina. Phóng viên của nhiều tờ báo đưa tin về con chó trung thành với chủ này và bức ảnh Leao nằm phục trước mộ chủ đã được Viral trên mạng, nó đã làm xúc động con tim hàng triệu người trên quốc tế .
Qua bài diễn văn tuyệt vời của Luật sư George Graham Vest : “ TRIBUTE TO DOGS ” ( Vinh danh loài chó ), tôi không biết cụ VIP KK Nguyễn Văn Chức tâm lý như thế nào mà gọi tên Hồ Chí Minh là “ TÊN CHÓ ĐẺ ” ? Cụ Chức đặt “ Bác Hồ ” ngang hàng với loài chó là cụ vô tình đã sỉ nhục và xúc phạm tới danh dự họ hàng nhà chó rồi đó …

Kẻ hậu bối xin kính chào cụ VIP KK Nguyễn văn Chức.
Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Advertisement

Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan