Dự báo thời tiết 10 ngày tới Huyện Mèo Vạc – Hà Giang

Thứ hai – 27/09/2021

Cao nhất : 26 °C
Thấp nhất : 18 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:48:00

Hoàng hôn
17:49:00

Nhiệt độ : 26°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 75 %
Tốc độ Gió : 9 km / giờ
Hướng gió : Nam Đông Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 93 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Thứ ba – 28/09/2021

Cao nhất : 27 °C
Thấp nhất : 18 °C

Trời nắng

Bình Minh
05:49:00

Hoàng hôn
17:48:00

Nhiệt độ : 27°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 73 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 91 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Thứ tư – 29/09/2021

Cao nhất : 27 °C
Thấp nhất : 19 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:49:00

Hoàng hôn
17:47:00

Nhiệt độ : 27°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 72 %
Tốc độ Gió : 8 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 91 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây

Thứ năm – 30/09/2021

Cao nhất : 27 °C
Thấp nhất : 19 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:49:00

Hoàng hôn
17:46:00

Nhiệt độ : 27°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 76 %
Tốc độ Gió : 9 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 94 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Nam

Thứ sáu – 01/10/2021

Cao nhất : 26 °C
Thấp nhất : 19 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:50:00

Hoàng hôn
17:45:00

Nhiệt độ : 26°C

Tia UV : 1 %
Độ ẩm : 80 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 95 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Nam

Thứ bảy – 02/10/2021

Cao nhất : 25 °C
Thấp nhất : 19 °C

Giông Bão

Bình Minh
05:50:00

Hoàng hôn
17:44:00

Nhiệt độ : 25°C

Tia UV : 0.8 %
Độ ẩm : 83 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam

Nhiệt độ : 19°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 96 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Chủ nhật – 03/10/2021

Cao nhất : 25 °C
Thấp nhất : 18 °C

Giông Bão

Bình Minh
05:50:00

Hoàng hôn
17:43:00

Nhiệt độ : 25°C

Tia UV : 0.7 %
Độ ẩm : 82 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 95 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Nam

Thứ hai – 04/10/2021

Cao nhất: 25°C

Thấp nhất : 18 °C

Giông Bão Vào Buổi Sáng

Bình Minh
05:51:00

Hoàng hôn
17:42:00

Nhiệt độ : 25°C

Tia UV : 1 %
Độ ẩm : 78 %
Tốc độ Gió : 11 km / giờ
Hướng gió : Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 92 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Nam Tây Nam

Thứ ba – 05/10/2021

Cao nhất : 26 °C
Thấp nhất : 18 °C

Nhiều Mây

Bình Minh
05:51:00

Hoàng hôn
17:41:00

Nhiệt độ : 26°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 74 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 92 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Nam

Thứ tư – 06/10/2021

Cao nhất : 27 °C
Thấp nhất : 18 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:51:00

Hoàng hôn
17:41:00

Nhiệt độ : 27°C

Tia UV : 10 %
Độ ẩm : 72 %
Tốc độ Gió : 9 km / giờ
Hướng gió : Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 91 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Tây Tây Bắc

Thứ năm – 07/10/2021

Cao nhất : 26 °C
Thấp nhất : 18 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:52:00

Hoàng hôn
17:40:00

Nhiệt độ : 26°C

Tia UV : 1 %
Độ ẩm : 73 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Nam Đông Nam

Nhiệt độ : 18°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 90 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Bắc

Thứ sáu – 08/10/2021

Cao nhất : 26 °C
Thấp nhất : 17 °C

Giông Bão Rải Rác

Bình Minh
05:52:00

Hoàng hôn
17:39:00

Nhiệt độ : 26°C

Tia UV : 1 %
Độ ẩm : 74 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Đông Nam

Nhiệt độ : 17°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 90 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Đông Bắc

Thứ bảy – 09/10/2021

Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 16 °C

Mưa rào

Bình Minh
05:52:00

Hoàng hôn
17:38:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.9 %
Độ ẩm : 75 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Đông Đông Nam

Nhiệt độ : 16°C

Tia UV : 0 %
Độ ẩm : 90 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Bắc Đông Bắc

Chủ nhật – 10/10/2021

Cao nhất : 24 °C
Thấp nhất : 16 °C

Nhiều Mây

Bình Minh
05:53:00

Hoàng hôn
17:37:00

Nhiệt độ : 24°C

Tia UV : 0.9 %
Độ ẩm : 71 %
Tốc độ Gió : 10 km / giờ
Hướng gió : Đông Đông Bắc

Nhiệt độ : 16°C

Tia UV : 0%

Độ ẩm : 88 %
Tốc độ Gió : 0 km / giờ
Hướng gió : Bắc

Source: thucanh.vn
Category: Mèo Cảnh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan