[GIÁ TỐT] Băng dán tai chó- băng dính cuốn tai chó dựng đẹp, Giá siêu tốt 90,000đ! Mua nhanh tay!

Băng dán tai chó – băng dính cuốn tai chó dựng đẹp

q9qgIj_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên sử dụng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là mẫu sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Advertisement

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

5DZOVr_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên sử dụng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là loại sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Advertisement

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

P614ea_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên được dùng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là mẫu sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

Advertisement

call 086698728

ymv2aC_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên sử dụng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là mẫu sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

8uWroj_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Advertisement

Băng dán tai chó chuyên được dùng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là loại sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

Dii5c7_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên được dùng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là mẫu sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Advertisement

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

9C7i5q_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên sử dụng đã về. Bản rộng 2.5 cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là loại sản phẩm không hề thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^ ^

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

Advertisement

call 086698728

7lhZpT_simg_d0daf0_800x1200_max.jpg

Băng dán tai chó chuyên dụng đã về. Bản rộng 2.5cm, dính siêu chắc nhưng vẫn thoáng khí này là sản phẩm không thể thiếu nếu bạn muốn cho cún có một đôi tai dựng đẹp ^^

Đầu tiên bạn phải làm một cái trụ lòng tai. Có thể bằng que nẹp họng hoặc que ý tế.
Sau đó quấn băng quanh trụ tai rồi mới định hình tai đứng or song song bạn nhé

call 086698728

Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh

Rate this post

Bài viết liên quan