Hiện nay website https://thucanh.vn đã đạt hơn 3200 traffic / ngày tương đương với 100.000 traffic vào web / tháng

Để duy trì và phát triển website chúng tôi có các dịch vụ sau:

Đặt banner top

Đơn giá: 2 triệu / tháng

Vị trí

Đặt banner tại menu phải bài viết

Đơn giá: 1,5 triệu / tháng

Đặt banner trong nội dung bài viết

Đơn giá 2 triệu/tháng

Đặt link guest post trong bài viết top

Đơn giá: 200k/tháng / 1 bài viết ( 2 link do)

Đặt text link footer

Đơn giá: 1 triệu / tháng /site

Liên hệ quảng cáo:

email: [email protected]