Meaning of ‘Mexican hairless’ in English

1. Hairless, sir !
Vô mao thưa ngài !
2. The round, hairless face is always black .

Khuôn mặt tròn không có lông luôn có màu đen.

Bạn đang đọc: Meaning of ‘Mexican hairless’ in English

Advertisement

3. However, some dogs are totally hairless .
Tuy nhiên, một số ít con chó giống này trọn vẹn không có lông .
4. Mexican proverb ,
Ngạn ngữ người Mexico ,
5. It is one of several breeds of hairless dog .
Nó là một trong nhiều giống chó không có lông .
6. Big, dumb, hairless cats competing with them for resources ?
Là loài mèo khổng lồ, ngu ngốc, không lông, tranh tài nguyên với chúng ?
7. In 2006, a Mexican adaptation opened, starring Mexican actor Diego Luna .
Năm 2006, vở kịch chuyển thể sang tiếng Mexico được trình diễn với ngôi sao 5 cánh Diego Luna .
8. Mexican Spanish Male, OGC
Giọng nam tiếng Tây Ban Nha ở Mêxicô, OGCFestivalVoiceName
9. Just an old mexican proverb .
Chỉ là một câu ngạn ngữ Mexico cổ .
10. It’s a familiar Mexican greeting .
Đó là câu chào hỏi của người Mexico .
11. Jicama — A Healthful Mexican Snack
Củ sắn — Thức ăn vặt bổ dưỡng của Mexico
12. Leaves hairless or only slightly hairy, 15 – 40 mm long .
Lá không lông hay chỉ hơi có lông dài 15 – 40 mm .
13. In the 2000 Mexican presidential election, the Mexican government employed face recognition software to prevent voter fraud .

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, chính phủ Mexico sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để ngăn chặn gian lận bầu cử.

14. Oh, good, we got a Mexican .
Chúa ơi, có một người Mễ .
15. ” Mexican fire crew joins the fight ” .
“ Cảnh sát số 1 Mexico link đến băng đảng ” .
16. Keep them hopped up on Mexican dope .
Giữ cho chúng ghiền ma túy Mễ .
17. Some Mexican must have refused to pay .
Chắc phải có vài người Mễ không chịu nộp tiền .
18. Each one tough, courageous, a Mexican patriot .
Mỗi người là một người Mexico lì lợm, can đảm và mạnh mẽ và yêu nước .
19. The Mexican Revolution was in full swing .
Hồi đó, cuộc Cách Mạng Mexico đang diễn ra kịch liệt .
20. Got a liver transplant from a Mexican .
Gã thay nội tạng của một người Mễ .
21. Nineteen out of 20 people here are Mexican .
Mười chín trên 20 người ở đây là người Mễ .
22. Trouble over land smoldered along the Mexican border .
Tranh chấp đất đai âm ỉ dọc theo biên giới Mexico .
23. Abyssinian Sand Terriers are hairless except for the skull and towards the end of the tail .
Chó sục cát Abyssinian không có lông ngoại trừ ở vị trí hộp sọ và cuối đuôi .

24. The ancient Egyptians created the wig to shield shaved, hairless heads from the sun.

Advertisement

Người Ai Cập cổ đại đeo tóc giả để che chắn đầu cạo trọc không có tóc khỏi bị chiếu nắng .
25. Most settled in and integrated into the Mexican society .
Một số được đồng điệu và hòa nhập vào xã hội chung ở châu Mỹ .

Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan