Lấy thân nuôi rồng – Cát Cân – Rừng hổ phách

LẤY THÂN NUÔI RỒNG

Tác giả : Cát Cân
Thể Loại : Cổ đại, HE

Số chương: 226c

Nguồn convert : Tâm Tít Tắp
Editor : Amber

VĂN ÁN

Người ta nói vào cửa cung sâu như biển cả .
Cung cấm chính là một cái lò nấu nước sôi, chỉ cần lơ đãng là khó giữ được cái mạng nhỏ này .
Từ lần tiên phong gặp hắn, Triệu Phác Chân đã suýt nữa thì bị diệt khẩu, từ đó khi nào nàng cũng như đi trên mũi đao .
Triệu Phác Chân luôn luôn mưu trí nhưng không có tâm cơ tính kế, một tiểu cung nữ muốn sống sót trong cung này thì chỉ hoàn toàn có thể — — lấy thân nuôi rồng .
* Amber sẽ đặt pass một vài chương bất kể. Bạn nào muốn có pass thì ý kiến đề nghị like page và inbox Amber nhé ! :))

MỤC LỤC

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22
Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29
Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50
Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64
Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71
Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78
Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86     Chương 87      Chương 88      Chương 89      Chương 90      Chương 91      Chương 92

Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99
Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106
Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113
Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120
Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127
Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134
Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141
Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148
Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155
Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162
Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169
Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176
Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183
Chương 184 Chương 185 Chương 186 Chương 187 Chương 188 Chương 189
Chương 190 Chương 191 Chương 192 Chương 193 Chương 194 Chương 195 Chương 196
Chương 197 Chương 198 Chương 199 Chương 200 Chương 201 Chương 202 Chương 203
Chương 204 Chương 205 Chương 206 Chương 207 Chương 208 Chương 209
Chương 210 Chương 211 Chương 212 Chương 213 Chương 214 Chương 215 Chương 216
Chương 217 Chương 218 Chương 219 Chương 220 Chương 221 Chương 222 Chương 223
Chương 224 Chương 225 Chương 226
HOÀN
Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì website nhé :

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1. Chuyển khoản tới : Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại thông minh Vietel

Rate this post

Bài viết liên quan