Cách để Dạy Vẹt đuôi dài Nói chuyện

 1. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/7d\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-4-Version-2.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-4-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/7d\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-4-Version-2.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-4-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Lặp đi lặp lại một từ. Nói rõ và chậm, dạy chúng một từ trước. Có thể vẹt của bạn không biết cách lặp lại từ ngay lập tức, nhưng hãy tiếp tục lặp lại từ đó.

  • Lưu ý rằng vẹt đuôi dài phát âm chuẩn nhất những phụ âm d,t,k,p, hay b. Một cụm đơn giản như “Chào, bạn có khỏe không?” sẽ không có hiệu quả vì chim khó có thể nói được cụm từ đó.
  • Nếu bạn không biết dạy từ nào trước tiên cho chim của bạn, xem xét việc dạy nó tên của mình. Đây là từ chúng có thể đã nghe trước đây, vì vậy âm thanh có thể đã quen thuộc với vẹt của bạn.

  Nói rõ và chậm, dạy chúng một từ trước. Có thể vẹt của bạn không biết cách lặp lại từ ngay lập tức, nhưng hãy tiếp tục lặp lại từ đó.

 2. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/d6\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-5.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/d6\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-5.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Thưởng cho vẹt nếu nó nói được những từ bạn dạy nó. Điều này sẽ củng cố hành vi và đồng thời giúp phát triển sự kết nối giữa bạn và vẹt. Vẹt đuôi dài rất thích nhánh kê; cần tây và cà rốt cũng là những phần thưởng tuyệt vời và chúng cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe của vẹt.

 3. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-6-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-6-Version-2.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-6-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3

  Nói với chim vài phút một lần. Tuy nhiên, không nên cố dạy nó quá lâu trong trong một lúc. Dạy vẹt khoảng nửa tiếng một ngày là một cách tốt. Nếu bạn cố dạy nó quá lâu, vẹt có thể sẽ chán và trở nên ít muốn học hơn.

 4. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/3e\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-7.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/3e\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-7.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4

  Không để cho chim bị xao nhãng trong khi học. Giữ nó được tập trung bằng cách dùng vải che ba mặt của lồng lại. Đứng ngay trước lồng khi nói chuyện với nó, vì vậy nó sẽ biết bạn đang nói với nó.

 5. Tiêu đề ảnh Teach Your Parakeet to Love You Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/33\/Teach-Your-Parakeet-to-Love-You-Step-7.jpg\/v4-460px-Teach-Your-Parakeet-to-Love-You-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/33\/Teach-Your-Parakeet-to-Love-You-Step-7.jpg\/v4-728px-Teach-Your-Parakeet-to-Love-You-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Tập trung vào từng bài học. Không chuyển sang từ thứ hai cho đến khi vẹt có thể nói cụm đầu tiên đúng ít nhất ba lần liên tiếp. Đảm bảo vẹt của bạn thực sự thuộc được một từ trước khi tiếp tục sẽ giúp nó có khả năng lặp lại từ hoặc cụm từ cũ sau này.

 6. Tiêu đề ảnh Know if a Parakeet Is Right for You Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/fa\/Know-if-a-Parakeet-Is-Right-for-You-Step-1.jpg\/v4-460px-Know-if-a-Parakeet-Is-Right-for-You-Step-1.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/fa\/Know-if-a-Parakeet-Is-Right-for-You-Step-1.jpg\/v4-728px-Know-if-a-Parakeet-Is-Right-for-You-Step-1.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Hãy kiên nhẫn. Không nên cố ép vẹt nói. Nhiều chú vẹt đuôi dài không bao giờ học được cách nói, nhưng cũng vui để thử!

 7. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 10

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/7\/75\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-10-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/7\/75\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-10-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7

  Chuyển sang những từ hay cụm từ phức tạp. Khi vẹt đã thông thạo được một vài từ, bạn có thể chuyển sang cụm từ đầy đủ. Cũng giống như dạy một từ đơn, lặp lại cụm từ cho vẹt khi nó bình tĩnh và sẵn sàng tập trung vào bạn. Vẹt đuôi dài sẽ tập trung nếu trong phòng chỉ có mình bạn, những người khác có thể khiến cho vẹt của bạn hoảng sợ.

 8. Tiêu đề ảnh Teach Parakeets to Talk Step 11

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a5\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-11-Version-2.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a5\/Teach-Parakeets-to-Talk-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Teach-Parakeets-to-Talk-Step-11-Version-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  8

  Dạy cho vẹt nói tên hoặc màu của đồ vật. Giữ đồ vật trong tay khi bạn nói một từ. Khi đã tập đủ nhiều, bạn sẽ chỉ cần cầm đồ vật và vẹt sẽ lặp lại từ mà bạn dạy nó. Nó chỉ đơn giản lặp lại âm thanh mà bạn phát ra nhưng nó sẽ trông có vẻ như nó thực sự có thể xác định được đồ vật.

  Quảng cáo

Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh

Rate this post

Bài viết liên quan