dilute tiếng Anh là gì?

dilute tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng dilute trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ dilute tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm dilute tiếng Anh
dilute
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ dilute

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: dilute tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

dilute tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ dilute trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ dilute tiếng Anh nghĩa là gì.

dilute /dai’lju:t/

* tính từ
– loãng
=dilute acid+ axit loãng
– nhạt đi, phai (màu)
– (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất

* ngoại động từ
– pha loãng, pha thêm nước
– làm nhạt đi, làm phai màu
– (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất
=to dilute zoal+ làm giảm nhiệt tình
!to dilute labour
– thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghề

dilute
– làm loãng, pha loãng

Thuật ngữ liên quan tới dilute

Tóm lại nội dung ý nghĩa của dilute trong tiếng Anh

dilute có nghĩa là: dilute /dai’lju:t/* tính từ- loãng=dilute acid+ axit loãng- nhạt đi, phai (màu)- (nghĩa bóng) giảm bớt; mất chất* ngoại động từ- pha loãng, pha thêm nước- làm nhạt đi, làm phai màu- (nghĩa bóng) làm giảm bớt; làm mất chất=to dilute zoal+ làm giảm nhiệt tình!to dilute labour- thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghềdilute- làm loãng, pha loãng

Đây là cách dùng dilute tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ dilute tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

dilute /dai’lju:t/* tính từ- loãng=dilute acid+ axit loãng- nhạt đi tiếng Anh là gì?
phai (màu)- (nghĩa bóng) giảm bớt tiếng Anh là gì?
mất chất* ngoại động từ- pha loãng tiếng Anh là gì?
pha thêm nước- làm nhạt đi tiếng Anh là gì?
làm phai màu- (nghĩa bóng) làm giảm bớt tiếng Anh là gì?
làm mất chất=to dilute zoal+ làm giảm nhiệt tình!to dilute labour- thay thế công nhân lành nghề bằng công nhân không lành nghềdilute- làm loãng tiếng Anh là gì?
pha loãng

Rate this post

Bài viết liên quan