Cách để Thuần hóa con vật trong Minecraft


 1. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 1

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5e\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-1-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-1-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5e\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-1-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-1-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  1Tìm kiếm tài nguyên không bắt buộc phải có. Dù bạn không bắt buộc phải có những thứ sau để thuần hóa ngựa, lừa hoặc la, chúng sẽ hỗ trợ phần nào:

  • Yên cưỡi (Saddle) – Yên cưỡi giúp bạn điều khiển ngựa sau khi thuần hóa thành công; bạn có thể cưỡi—nhưng không thể điều khiển—chú ngựa được thuần hóa nhưng chưa có yên cưỡi. Yên cưỡi có thể xuất hiện trong rương (chest) của xưởng rèn trong làng (village blacksmith) hoặc trong rương ở ngục tối (dungeon).

   • Bạn không thể chế tạo yên cưỡi.
  • Táo (Apple) – Khi có khoảng 20 quả táo trên tay, bạn có thể cho ngựa ăn trước khi cố gắng thuần hóa nó, việc này giúp tăng đáng kể cơ hội thuần hóa ngựa thành công chỉ trong một hoặc hai lần thử.

   • Táo vàng (Golden Apple) có thể giúp xúc tiến quá trình này thuận lợi hơn.

  Dù bạn không bắt buộc phải có những thứ sau để thuần hóa ngựa, lừa hoặc la, chúng sẽ hỗ trợ phần nào:


 2. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 2

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/41\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-2-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-2-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/41\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-2-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-2-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  2

  Tìm kiếm ngựa (horse), lừa (donkey) hoặc la (mule). Các con vật này thường xuất hiện ở quần xã đồng bằng (Plain) và Xa-van (Savanna), nhưng bạn cũng có thể tìm thấy ngựa trong ngôi làng của nhân vật do máy điều khiển.


 3. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 3

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c0\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-3-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-3-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c0\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-3-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-3-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  3Tiếp cận con vật bằng tay không. Ngựa, lừa và la không ưa bạo lực, thế nên bạn cần cố gắng cưỡi chúng bằng tay không.

  • Nếu bạn muốn cho con vật ăn, hãy cầm táo.

  ngựa chiến, lừa và la không ưa đấm đá bạo lực, thế nên bạn cần nỗ lực cưỡi chúng bằng tay không .


 4. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 4

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/63\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-4-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-4-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/63\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-4-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-4-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  4Lựa chọn con vật. Nhấp chuột phải vào con vật (trên máy tính cá nhân), bấm nút Trigger bên trái (trên máy chơi game cầm tay), nhấn nút “Mount” khi bạn đến gần con vật trong phiên bản PE. Bạn sẽ tự động cưỡi con vật.

  • Nếu bạn muốn cho con vật ăn, hãy lựa chọn con vật bằng quả táo cho đến khi nó không ăn được nữa, sau đó lựa chọn con vật bằng tay không.

  Nhấp chuột phải vào con vật ( trên máy tính cá thể ), bấm nút Trigger bên trái ( trên máy chơi game cầm tay ), nhấn nút ” Mount ” khi bạn đến gần con vật trong phiên bản PE. Bạn sẽ tự động hóa cưỡi con vật .


 5. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 5

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/8\/82\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-5-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-5-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/8\/82\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-5-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-5-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  5

  Chờ đến khi con vật hất bạn xuống. Ngựa, lừa hoặc la sẽ cho bạn cưỡi trong khoảng một vài giây trước khi hất bạn xuống và bắt đầu đi mất.


 6. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 6

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c1\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-6-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-6-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c1\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-6-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-6-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  6

  Tiếp tục lựa chọn con vật cho đến khi bạn nhìn thấy trái tim màu đỏ. Sau khi con vật không còn cố hất bạn xuống nữa, bạn sẽ nhìn thấy nhiều trái tim màu đỏ ở xung quanh; điều này báo hiệu rằng ngựa, lừa hoặc la đã được thuần hóa.


 7. Tiêu đề ảnh Tame Animals in Minecraft Step 7

  {“smallUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/cc\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-7-Version-3.jpg\/v4-460px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-7-Version-3.jpg”,”bigUrl”:”https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/cc\/Tame-Animals-in-Minecraft-Step-7-Version-3.jpg\/v4-728px-Tame-Animals-in-Minecraft-Step-7-Version-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”

  <\/div>“}

  7Lắp yên cưỡi cho ngựa, lừa hoặc la đã được thuần hóa. Nếu bạn muốn lắp yên cưỡi cho con vật đã được thuần hóa, hãy cưỡi nó, nhấn E, sau đó di chuyển yên cưỡi vào ô “Yên cưỡi” trong túi đồ (inventory) của con vật.

  • Trong Minecraft PE, hãy cưỡi con vật, chạm vào , chạm vào yên cưỡi và chạm vào biểu tượng “Yên cưỡi” của con vật.
  • Trong phiên bản Minecraft cho máy chơi game cầm tay, hãy cưỡi con vật, chạm vào nút Y hoặc tam giác, lựa chọn yên cưỡi, sau đó lựa chọn biểu tượng “Yên cưỡi” ở góc trên bên trái.

  Nếu bạn muốn lắp yên cưỡi cho con vật đã được thuần hóa, hãy cưỡi nó, nhấn, sau đó chuyển dời yên cưỡi vào ô ” Yên cưỡi ” trong túi đồ ( inventory ) của con vật .

  Quảng cáo

Source: thucanh.vn
Category: Mèo Cảnh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan